glava ES - Evropski projekt

Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu:

»RAZVOJNO – RAZISKOVALNI PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC COVID-19«

NAMEN INVESTICIJE je z povečanjem proizvodnjih kapacitet za Bellow pump omogočiti trgu zadostne količine in s tem pripomoči k hitrejšemu diagonosticiranju okužbe s Covid-19. Sekundarni namen investicije je priložnost uveljavitve na tujih trgih kot razvojni dobavitelj in partner, ki je pripravljen vlagati v razvoj.

CILJ INVESTICIJE je povišati proizvodne kapacitete z nabavo nove strojne opreme, da se zadovolji potrebam na svetovnem tržišču, ki so nastale zaradi epidemije Covid-19. Z investicjio želimo zagotavljati stabilnost proizvodnega procesa z novo sodobno in dodatno opremo – derisking. Poleg tega bo možno povišati proizvodno kapaciteto nad kritično količino in s tem omogočiti pokrivanje v primeru ponovnih nenadnih in nenačrtovanih dodatnih potreb.

Izvajanje investicije poteka do najkasneje 31.8.2021.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo« ; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

Be informed about Sibo G. news. Sign in for free.